Ši privatumo politika taikoma Jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarko UAB Halus, įmonės kodas 304679861, M. V. Kudirkos 3,  Druskininkai (toliau – „Mes“ atitinkamu linksniu).

Ši privatumo politika reglamentuoja ir elektroninės svetainės (toliau – halus.lt) bei vartotojo (toliau – Jūs/Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pagal atitinkamus teisės aktus (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas), iš anksto nustatytais tikslais, o Jūsų asmens duomenys yra tinkamai saugomi bei konfidencialūs.

JŪSŲ SUTIKIMAS SU ŠIA PRIVATUMO POLITIKA

Perduodami Mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis. Jei nepritariate politikos taisyklėms, prašome neteikti savo asmens duomenų tvarkyti.

MŪSŲ TVARKOMA INFORMACIJA, PAGRINDAS INFORMACIJOS TVARKYMUI IR INFORMACIJOS SAUGOJIMO TERMINAS

Mūsų tvarkomų apie Jus asmens duomenų pagrindas – sutartis/susitarimas, kurios šalis esate Jūs ir/arba Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas asmens duomenų tvarkymui.

Šioje Privatumo politikoje terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti.

Mes galime tvarkyti asmens duomenis apie Jus, gautus iš skirtingų šaltinių, įskaitant tvarkymą asmens duomenų, gautų:

 • tiesiogiai iš Jūsų;
 • kai Jūs lankotės Mūsų svetainėje: https://halus.lt (internete);
 • iš kitų šaltinių.

Jūsų asmens duomenis mes galime saugoti tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai nebesate mūsų klientas, siekiant užtikrinti savo teisinius interesus, jei iškiltų ginčas su klientu arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Įprasta, kad Jūsų asmens duomenis mes saugome ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys, dažniausiai siekdami įgyvendinti savo sutartinius įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu, atsižvelgdami į teisėtus interesus arba kaip to reikalaujama pagal įstatymuose numatytus informacijos saugojimo terminus.

ASMENS DUOMENYS, KURIUOS GAUNAME TIESIOGIAI IŠ JŪSŲ

Mes galime rinkti bet kokią informaciją, kurią Jūs mums pateikiate:

 • kai užsiregistruojate mūsų internetinėje svetainėje, naudojatės mūsų internetine svetaine ar mobiliosiomis programomis, užpildote formas arba kreipiatės dėl paslaugų teikimo mūsų internetinėje svetainėje, kreipiatės į mūsų personalą ir mūsų partnerius, ir visais kitais būdais;
 • kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl produktų ar paslaugų;
 • kai dalyvaujate diskusijų forumuose, komentuojate mūsų interneto dienoraštyje ar naudojatės kitomis socialinės žiniasklaidos funkcijomis mūsų svetainėje, dalyvaujate akcijose ar apklausose, kitokio pobūdžio veikloje, kuri vykdoma mūsų internetinėje svetainėje ar socialinėje žiniasklaidoje;
 • kai dalyvaujate konkursuose, reklaminėse akcijose ar apklausose kitais būdais, įskaitant mūsų partnerių ir socialinės žiniasklaidos vykdomas veiklas;
 • kai bendraujate su mumis kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

Jūsų pateikiama informacija gali apimti: Jūsų vardą (pavardę, vardą), tapatybės, identifikavimo numerį ar asmens kodą, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį, gimimo datą, lytį, šeiminę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių, užimtumo statusą, finansinę ir kredito kortelės informaciją, banko sąskaitos numerį, asmens aprašymą, balso įrašus (įeinančių ir išeinančių skambučių), Jūsų nuotrauką ar atvaizdą, Jūsų asmens tapatybės dokumento nuotrauką, parašą ir kitą informaciją, kurią Jūs nusprendėte mums pateikti.

Mes įrašysime ir saugosime bei naudosime Jūsų mums pateiktą informaciją aukščiau minėtais būdais. Taip pat mes galime įrašyti mūsų pokalbius telefonu, tikslu užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą.

ASMENS DUOMENYS, KURIUOS GAUNAME JUMS LANKANTIS SVETAINĖJE (SLAPUKAI)

Mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, kad tvarkytume informaciją apie Jus, kai Jūs lankotės svetainėje. Svetainėje Mes naudojame slapukus (angl. Cookies – failas, saugantis informaciją kompiuterio kietajame diske arba naršyklėje, leidžiantis nustatyti, ar vartotojas jau lankėsi puslapyje ir prisimenantis jo pasirinkimus. Šios svetainės atveju jie reikalingi įsiminti puslapio kalbos ir šalies informacijos pasirinkimą, atskirti svetainės Vartotojus, užtikrina svetainės sklandų veikimą ir stebi Vartotojų veiksmų įpročius svetainėje). 

Slapukai naudojami tik turint išankstinį vartotojo sutikimą. Apsilankius mūsų svetainėje atsiras automatinis iššokantis langas (angl. Pop-up), kuriuo informuojame apie slapukus ir jų naudojimą bei politiką. Vartotojas gali sutikti arba nesutikti, kad slapukai būtų patalpinti jo įrenginyje. Jei Vartotojas nesutinka su slapukų talpinimu, Jūsų įrenginyje atsiras slapukas, nurodantis, kad nepageidaujate, jog slapukai būtų talpinami Jūsų įrenginyje.

(Mobilios) Interneto naršyklės pagalba galite bet kada patikrinti, atsisakyti slapukų ir ištrinti jau išsaugotus ar užblokuoti jų naudojimą ir saugojimą.

MŪSŲ INTERNETINĖSE SVETAINĖSE NAUDOJAMI ŠIE SLAPUKAI:

 • hs ir svSession – privalomi slapukai, kurie užtikrina teisingą puslapio funkcionalumą. Šie slapukai dingsta, kai uždarote savo naršyklę. 
 • XSRF-TOKEN – privalomas sesijos slapukas, apsaugantis puslapį ir jo vartotoją nuo įterptinių komandų atakų ir svetainės užklausų klastojimo. Slapukas dingsta Jums uždarius naršyklę.
 • PHPSESSID – Sesijos identifikacinis numeris; Slapukas naudojamas interneto svetainės funkcionalumo tikslais. Slapukas patalpinamas įeinant į puslapį ir yra ištrinamas Vartotojui uždarius svetainės skirtuką ar naršyklės langą. 
 • _utma – Atskiria Vartotojus ir svetainės naudojimo sesijas, skaičiuoja, kiek kartų apsilankėte svetainėje, kada apsilankėte pirmą ir paskutinį kartą.
 • _utmb ir _utmc – šie du slapukai veikia kartu ir žymi Vartotojo sesijos trukmę. _utmb žymi Vartotojo įėjimą į svetainę, o _utmc – Vartotojo išėjimą iš svetainės. _utmb ištrinamas sesijai pasibaigus, o _utmc – 30 minučių po sesijos pabaigos (slapukas žymi, kada Vartotojas uždaro naršyklės langą arba palieka svetainę, o neperžiūrėjus puslapio per šį laikotarpį, slapuko galiojimo laikas pasibaigia).
 • _utmz – Vartotojo šaltinio (iš kur atėjo Vartotojas), vietovės, naršyklės tipo, paspaustų nuorodų, raktažodžių naudojimo slapukas; galiojimo laikas – 6 mėnesiai. 
 • _utmt – Identifikacinis Vartotojo veiksmo slapukas. Identifikuoja, kokio tipo veiksmas buvo atliktas (tranzakcija, įvykis).

DUOMENYS, KURIUOS MES GALIME TVARKYTI APIE JUS, KAI LANKOTĖS MŪSŲ SVETAINĖJE:

 • Informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę;
 • Detalės apie Jūsų peržiūrėtas interneto svetaines;
 • Jūsų IP adresas;
 • Geografinė vietovė;
 • Veiksmų internetinėje svetainėje seka;
 • Paspaudimų kiekis ir dažnis;
 • Nuorodos, kurias paspaudėte;
 • Žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į Mūsų svetainę.

Pageidaujant atsisakyti “Google Analytics” slapukų, galite tai padaryti įsidiegę plėtinį. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) 
Informuojame, kad visiškai ar dalinai atsisakius slapukų (ar juos uždraudus) svetainė gali tapti dalinai/pilnai nefunkcionali. 

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir/ar Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Jūsų paraiškoms ir pareiškimams tvarkyti;
 • Paslaugoms teikti;
 • Atsakyti į Jūsų klausimus arba komentarus;
 • Pardavimui skatinti, loterijoms arba konkursams rengti;
 • Klientų lojalumui užtikrinti;
 • Jūsų užsakytiems gaminiams arba pavyzdžiams siųsti;
 • Informacijai Jums siųsti;
 • Kassavaitiniam naujienlaiškio siuntimui;
 • Mūsų svetainės, prekių bei paslaugų naudojimui įvertinti ir Jūsų paieškos bei pirkimo įpročiams suprasti;
 • Rekomenduoti Jums prekes/paslaugas;
 • Analitiniams ir rinkos tyrimams atlikti;
 • Vartotojų vidinės statistikos rinkimui ir analizei;
 • Mūsų reklamų efektyvumo analizei;
 • Elgesio internete analizei;
 • Kad galėtume užkirsti kelią arba atskleisti sukčiavimą ar kitus nusikaltimus ir (arba) patikrinti Jūsų tapatybę.

Mes galime papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita Mūsų turima informacija. Jūsų informacija gali būti perduota trečiosioms šalims, tokioms kaip Mailchimp arba Google Analytics (jų privatumo politikas rasite atitinkamai mailchimp.com ir analytics.google.com) aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti.

RINKODAROS PRANEŠIMAI

Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir/ar Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Mes galime Jums siųsti paštu, el. paštu arba SMS informaciją apie gaminius, paslaugas, specialius pasiūlymus, akcijas ir kitą informaciją, kurią laikome Jus dominančia, remdamiesi Jūsų anksčiau atliktais pirkiniais ir pateikta informacija. 
Retkarčiais Mes taip pat galime su Jumis susisiekti klientų apklausos tikslais.

JŪSŲ INFORMACIJOS TVARKYMAS

Laikydamiesi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir/ar Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, informacijos tvarkymo tikslais Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kurios tiesiogiai remia Mūsų pardavimo skatinimo priemones ir svetainės administravimą. Mes galime pasinaudoti trečiosiomis šalimis, kad jos padėtų Mums tvarkyti ir analizuoti Jūsų asmeninę informaciją, padėtų suprasti, ką galime padaryti, norėdami patobulinti savo gaminius bei paslaugas ir kontroliuoti konkrečias rinkodaros kampanijas arba pardavimo skatinimo efektyvumą. Be to, jeigu užsisakote prekę arba paslaugą, Mes Jūsų asmens duomenis galime perduoti savo tiekėjams ir kitoms trečiosioms šalims, siekdami užtikrinti Jūsų užsakymų pristatymą. Nė vienam iš šių tiekėjų ar trečiųjų šalių Mes neduosime leidimo naudoti Jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalausime imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Turėkite omenyje, kad Mes galime būti priversti atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei tai numato galiojantys įstatymai.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TEISĖS

Mes imamės tam tikrų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, norėdami apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų. Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių žiniatinklio svetaines. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių žiniatinklio svetainių ar jų turinio. Kai Jūs išeinate iš Mūsų žiniatinklio svetainės, Mes negalime būti atsakingi už bet kokios Jūsų pateiktos informacijos apsaugą ir privatumą. Jūs turite elgtis atsargiai ir atidžiai perskaityti lankomos svetainės privatumo politiką.

Informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, jog netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis surinkome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Jūs turite iš anksto raštu kreiptis į mus. Mes įgyvendiname Jūsų teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jūs galite reikalauti mūsų tvarkomos informacijos apie Jus kopijos, jei norite patikrinti mūsų turimą informaciją apie Jus. 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu prašyti, kad mes atnaujintume, pakoreguotume ar ištrintume (jei tai neturi įtakos mūsų teikiamoms paslaugoms) Jūsų asmeninius duomenis. Informuojame, kad mes galime atmesti prašymus, kurie kelia riziką kitų asmenų privatumui arba yra nepagrįsti ar pasikartojantys, arba jiems įgyvendinti reikia neproporcingų pastangų. 

Jūs privalote informuoti mus tuo atveju, jei atsiranda informacijos, kurią mums pateikėte, pakeitimų, sudarant sutartį (sutartis) ar tolesnio bendradarbiavimo metu, bei tuo atveju, jei esate įsitikinę, kad mes tvarkome netikslius Jūsų duomenis.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti elektroniniu paštu gaunamų mūsų naujienlaiškių, biuletenių, SMS pranešimų ar kitos panašios reklaminės informacijos susisiekę su mumis. Taip pat kiekvieno el. laiško su komercinio pobūdžio pranešimu apačioje mes pateikiame nuorodą dėl pranešimų apie akcijas atsisakymo. 

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAS

Mes galime keisti šią Privatumo politiką ir paskelbti naują jos versiją, taip pat imti naudoti papildomus slapukus, apie tai pranešdami pakeitimais šiame dokumente.

TEISĖS IR MŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Prašome nedelsiant susisiekti su Mumis, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši Privatumo politika yra neaiški. Taip pat Jūs turite teisę bet kada keisti/atnaujinti Mums pateiktus duomenis, susiekdami su Mumis telefonu +370 313 56471 arba el. paštu [email protected].

JŪS TURITE PRANEŠTI MUMS JEI:

 • nenorite, kad ateityje su Jumis susisiektume;
 • norite gauti Mūsų turimų Jūsų asmens duomenų kopiją;
 • norite koreguoti arba atnaujinti Mūsų turimą informaciją apie Jus;
 • norite pranešti apie kokius nors Privatumo politikos pažeidimus.